Badania niszczące, wytrzymałościowe DT

Firma STRUCTUR TEST oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu badań niszczących DT dla wszystkich gałęzi przemysłu i obiektów inżynieryjnych.

W zakresie badań niszczących współpracujemy z najlepszymi specjalistami w tym zakresie na terenie Polski południowej oferując najwyższą, jakość badań. Oferujemy kompleksowe wykonanie badań niszczących złączy spawanych i stopów metali.

Badania niszczące wykonywane są w oparciu o przepisy europejskie i międzynarodowe EN ISO jak i amerykańskie ASME/ASTM.

przeprowadzanie badania niszczącego DT
W szczególności oferujemy wykonanie kwalifikowania technologii spawania złączy doczołowych i pachwinowych rur, płyt, odgałęzień bocznych rurowych, ścian szczelnych i spoin uszczelniających rura wymiennikowa-dno sitowe „mockup”. Oferujemy również badania niszczące złączy próbnych produkcyjnych wg wymagań norm i przepisów technicznych jednostek notyfikowanych, w tym badania w szerokim zakresie temperatury:

  • statyczną próbę rozciągania metali, stopów, stopiw i ich złączy w zakresie temperaturowym +20÷+700 o C (wkrótce do +900 o C), z wyznaczaniem R 0,2 t , R e t , R m t , A t , Z t ;
  • próbę udarności KV 2 i KV 8 w zakresie pracy łamania do 300 J i temperatury +20÷ -196 o C wraz z oceną plastyczności przełomów (wkrótce do 460 J wraz z określeniem dystrybucji pracy łamania pomiędzy inicjacją, a propagacją pęknięcia i wyznaczeniem wskaźnika plastyczności materiału);
  • dodatkowe badania mikrostruktury złączy spawanych, badania odporności na korozję międzykrystaliczną oraz odporności na korozję wżerową;
  • szereg innych badań wytrzymałościowych i metaloznawczych wg specyfikacji Klienta.

W najbliższym czasie (IV kw. 2018) uzyskamy dostęp do badań spektrometrycznych składu chemicznego stopów Fe i Ni na spektrometrze plazmowym, dwukomorowym z możliwością wyznaczania zawartości azotu w stalach oraz zawartości metali niskotopliwych, a co za tym idzie wskaźników Bruscato i Watanabe dla stali energetycznych.

Powyższa oferta obejmuje warsztatowe wykonanie próbek z dostarczonych przez Klienta odcinków próbnych lub złączy spawanych.

Nasi kooperanci w zakresie badań niszczących wystawiają protokoły z badań w j. polskim/j. angielskim z możliwością potwierdzenia nadzoru jednostki notyfikowanej nad przebiegiem badań.

Sprawdź nasze inne badania:

Badania nieniszczące NDT

Spawalnictwo