Spawalnictwo

Świadczymy kompleksowy nadzór nad produkcją spawalniczą obejmując nadzorem spawalniczym całe zakłady produkcyjne.

Pomagamy w rozwiązywaniu trudnych problemów spawalniczych związanych z procesem technologicznym spawania dla takich materiałów jak stopy niklu, stopy tytanu, stale wysokostopowych, stale niskostopowe i inne, dla których występują problemy technologiczne.

Prowadzimy kompleksowy nadzór nad produkcją spawalniczą zgodnie z normami ISO jak również przepisami ASME prowadząc kompleksowy nadzór nad zakładami produkcyjnymi.

Wykonujemy kompleksowe kwalifikowanie technologii spawania WPQR, począwszy od ustalenia zakresu technologii i jednostki inspekcyjnej poprzez badania NDT i DT skończywszy na dostarczeniu gotowej technologii spawania WPQR. Organizujemy egzaminy dla spawaczy w dowolnie wybranej jednostce inspekcyjnej i prowadzimy nadzór nad uprawnieniami spawalniczymi.

Oferujemy kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania w spawalnictwie w zakładach produkcyjnych zgodne z normami PN-EN ISO 1090 i PN-EN ISO 3834.

nadzór nad produkcją spawalniczą

Sprawdź nasze inne badania:

Badania nieniszczące NDT

Badania niszczące DT